Platform
Documentatie en informatie
Identiteit
Thematische werking
Streekvisie en -charter
Jaarverslagen

De feitelijke vereniging "Platform Noord-Limburg" werd in juli 2005 als opvolger van het vroegere Streekplatform Noord-Limburg, opgericht door de negen gemeentebesturen (Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt, Peer) en de sociale partners: de werkgevers, middenstand, landbouw en de vakbonden. De sociaal-economische en politieke krachten van de streek gaan het engagement aan om samen te werken aan de strategische ontwikkeling van Noord-Limburg door onderling overleg en overleg met de overheid.

Daarna werd het Platform Noord-Limburg door het Regionaal Economisch en Sociaal overlegcomité Limburg (RESOC) als streektafel voor Noord-Limburg erkend.

Doelstelling

Het Platform Noord-Limburg heeft als opdracht het organiseren van een duurzame samenwerking tussen organisaties en personen uit de subregio rond volgende programma-onderdelen:

 • de sociaal economische ontwikkeling van de streek en is ondermeer gericht op het bevorderen van de economische groei, de inkomensvorming en de werkgelegenheid;
 • de bovengemeentelijke samenwerking op het beleidsniveau van de gemeentebesturen;
 • de "streekwerking" als basis voor een integrale welzijnsbevordering.

In het kader van het statuut streektafel kreeg het Platform de opdracht om:

 • te werken aan streekgebonden knelpunten betreffende het sociaal economisch beleid dat door het RESOC is samenwerking met de streek wordt uitgetekend en ondersteund.
 • het leveren van gebiedsgerichte input in de werking van het RESOC, met speciale aandacht voor het streekpact.

Bestuur

Het Platform Noord-Limburg is een feitelijke vereniging die wordt bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur.  De samenstelling van de Algemene vergadering kan u hier bekijken.

Het dagelijks bestuur van de VZW is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Raf Drieskens
 • Ondervoorzitters: Etienne Winters
 • Secretaris: Joke Loomans
 • Penningmeester: Jef Maesen
 • Lid dagelijks bestuur: Guido Vrolix
 • Coördinator: Jean Pierre Boons, Stafmedewerker ERSV Limburg
Laatste nieuws
Persberichten
Website in de kijker
Bezoek de website van Koninklijke Harmonie Peer.