Netwerk Noord-Limburg
Cultuur
Economie en tewerkstelling
Gemeentebesturen
Leefmilieu
Noord-Limburg online
Onderwijs en opleiding
Toerisme
Veiligheidsdiensten
Welzijn en gezondheidszorg
Zoek

Welzijn en gezondheidszorg is onderverdeeld in verschillende thema's. Kies uw thema uit onderstaande lijst:

Algemeen welzijnswerk
CAW Sonar

Adres:Burgemeester Laenenstraat 7/14
3900 overpelt
Telefoon:011/64.05.00
Email:relatie.welzijn.overpelt@cawsonar.be


De Biehal "deelwerking CAW 't Verschil"

Adres:Kattenbos 59
3920 Lommel
Telefoon:011/55 02 55
Fax:011/55 35 04
Email:debiehal@cawtverschil.be
Website:wwww.cawtverschil.be


JAC Lommel (deelwerking CAW Limburg)

Per adres:Jongeren Adviescentrum
Adres:Norbert Neeckxlaan 50
3920 Lommel
Telefoon:011/54 74 00
Fax:011/54 74 01
Email:jaclommel@cawlimburg.be
Website:www.jaclimburg.be


Slachtofferhulp Limburg

Per adres:CAW Sonar
Adres:Burgemeester laenenstraat 7/12
3900 overpelt
Telefoon:011640500
Email:slachtofferhulp.limburg@cawsonar.be


Beschut/begeleid wonen
Begeleid Wonen St-Elisabeth

Adres:St.Elisabethlaan 20
3990 Peer
Telefoon:011/63 31 22
Fax:011/63 22 55


Beschut wonen Noord-Limburg en activiteitencentrum 't Net

Adres:Burgemeester Laenenstraat 7
3900 Overpelt
Telefoon:011/63 24 00
Fax:011/63 54 30
Email:bwnl@skynet.be


Dagactiviteitencentrum "Het Net"

Adres:Lindelsebaan 246
3900 Overpelt
Telefoon:011/632400
Fax:011/635430
Email:bwnl@skynet.be


De Biehal ( Begeleid wonen)

Adres:Kattenbos 59
3920 Lommel
Telefoon:011/55 02 55
Fax:011/55 35 04


Bijzondere jeugdzorg
BAAL Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg

Per adres:Jongerenwerking Pieter Simenon
Adres:M. Van Gurplaan 45
3920 Lommel
Telefoon:011/450061
Email:baal@skynet.be


Comit╚ Bijzondere Jeugdzorg

Adres:Walstraat 21 bus 1
3680 Maaseik
Telefoon:089/56 00 40
Fax:089/56 00 51


Daidalos (thuisbegeleidingsdienst)

Adres:Drossaardplein 1
3990 Peer
Telefoon:011/63 64 43
Fax:011/63 64 43
Email:daidalos.vzw@pi.be


De Teuten (Dagcentrum)

Adres:Koning Leopoldlaan 26
3920 Lommel
Telefoon:011/55 28 15
Fax:011/55 28 15
Email:dagcentrum@dcdeteuten.be


Jongerenwerking Pieter Simenon

Per adres:Begeleidingstehuis Pieter Simenon
Adres:M. Van Gurplaan 45
3920 Lommel
Telefoon:011/54 46 08
Fax:011/55 33 01
Email:pietersimenon@telenet.be


Onthaal- en Ori╬ntatiecentrum Elkeen

Adres:Molsekiezel 17
3920 Lommel
Telefoon:011/54 21 21
Fax:011/54 64 65
Email:elkeen@wol.be


Centra integrale gezinszorg/kindzorg
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Hummeltjes

Per adres:Steunpunt voor de regio Noord-Limburg
Adres:Kloosterstraat 40/3
3990 Peer
Telefoon:011/63 49 31
Fax:011/63 49 31
Email:ckg@hummeltjes.be
Website:www.hummeltjes.be


Kind en Gezin

Website:www.kindengezin.be


Tamar (centrum voor integrale gezinszorg)

Adres:Vlasstraat 51
3920 Lommel
Telefoon:011/54 04 20
Fax:011/54 64 41
Email:tamar@skynet.be
Website:www.tamarvzw.be


Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
CLB van het Gemeenschapsonderwijs - Lommel

Adres:Koning Albertlaan 27
3920 Lommel
Telefoon:011/54 11 42


CLB van het Gemeenschapsonderwijs - Overpelt

Adres:Leopoldlaan 43
3900 Overpelt
Telefoon:011/64 30 68


CLB van het Gemeenschapsonderwijs Bree

Adres:Millenstraat 14 a
3960 Bree
Telefoon:089/46 97 30
Fax:089/46 97 31


VCLB Noord-Limburg - Afdeling Lommel

Adres:Einde 67
3920 Lommel
Telefoon:011/54 07 62
Fax:011/55 19 86
Email:lommel@clb-net.be


VCLB Noord-Limburg - Afdeling Neerpelt

Adres:Bermstraat 8 bus 1
3910 Neerpelt
Telefoon:011/80 59 00
Fax:011/80 59 01
Email:neerpelt@clb-net.be


VCLB Noord-Oost Limburg - Afdeling Bree

Adres:Grauwe Torenwal 11
3960 Bree
Telefoon:089/46 97 30
Fax:089/46 97 31
Email:bree@clb-net.be
Website:http://www.clbbreepeer.be


VCLB Noord-Oost Limburg - Afdeling Peer

Adres:Nieuwstraat 19 bus 1
3990 Peer
Telefoon:011/61 13 44
Fax:011/61 13 46
Email:peer@clb-net.be


Dienstencentra
Dienstencentrum 't Trefpunt

Adres:Jan Davidlaan 11
3920 Lommel
Telefoon:011/55 01 70


Dienstencentrum Binnenhof

Adres:Norbertinessenlaan 5
3910 Neerpelt
Telefoon:011/64 07 58
Fax:011/64 12 51
Email:binnenhof@neerpelt.be


Dienstencentrum De Kring

Adres:Bosstraat 7
3930 Hamont-Achel
Telefoon:011/61 05 88


Dienstencentrum De Schommel

Adres:Rustoordlaan 42
3990 Peer
Telefoon:011/63 46 32


vzw IN-Z regio Noord-Limburg

Per adres:Integratie Senioren in de Samenleving
Adres:Ambachtslaan 1009
3990 Peer
Telefoon:011/525 485
Fax:011/525 488
Website:www..in-z.be


Geestelijke gezondheidszorg
C.G.G. Noord-Limburg

Adres:Dorpsstraat 117
3900 Overpelt
Telefoon:011/64 53 10
Fax:011/80 17 83
Email:l.houben@cgglitp.be
Website:www.cgglitp.be


CAD Noord-Limburg (Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen)

Adres:Campus Z (Oud ziekenhuis) Stationsstraat 76
3910 Neerpelt
Telefoon:011/64 78 11
Fax:011/82 68 12
Website:www.cadlimburg.be


D.A.G.G.

Adres:Kapelstraat 67
3920 Lommel
Telefoon:011/54 23 62
Fax:011/55 38 78
Email:lommel@dagg-cgg.be


Gehandicaptenzorg
Berkenhof (dagcentrum)

Adres:Kanaalstraat 42
3920 Lommel
Telefoon:011/40 22 09


De Vliegden (dagcentrum)

Adres:Stationsstraat 9
3910 Neerpelt
Telefoon:011/66 47 99


Het Ateljeeke (dagcentrum)

Adres:Kloosterstraat 37
3990 Peer
Telefoon:011/63 17 65


Home Monsheide (woonvorm)

Adres:Monsheidestraat 4
3990 Peer
Telefoon:011/63 13 51
Fax:011/63 60 79


M.P.I.G.O. Zonneweelde

Adres:Speelpleinstraat 75
3920 Lommel
Telefoon:011/54 02 87


Ommekaar (dagcentrum)

Adres:Adelberg 69
3920 Lommel
Telefoon:011/54 37 32


Open Kans (dagcentrum)

Adres:Passtraat 7
3960 Bree
Telefoon:089/46 07 74
Fax:089/46 07 79


Sint-Elisabethl Instituut (begeleidingscentrum)

Adres:St. Elisabethlaan 20
3990 Peer
Telefoon:011/63 31 22
Fax:011/63 22 55
Email:info@bc-elisabeth.be


Sint-Oda Instituut (dienstencentrum)

Adres:Breugelweg 200
3900 Overpelt
Telefoon:011/64 28 60
Fax:011/66 23 46
Email:administratie@stijn.be


Stijn vzw

Adres:Breughelweg 200
3900 Overpelt
Telefoon:011/64 28 60
Fax:011/66 23 46


Toegankelijkheidsbureau

Adres:Koorstraat 1
3510 Kermt - Hasselt
Telefoon:011/87 41 38
Fax:011/87 41 39
Email:mieke.broeders@toegankelijkheidsbureau.be
Website:www.toegankelijkheidsbureau.be


Vlaams Fonds

Website:www.vlafo.be


Kinderopvang (buitenschools)
't Ravotterke

Adres:Leopoldlaan 45
3900 Overpelt
Telefoon:011/80 94 02
Fax:011/80 94 03


't Ravotterke

Adres:Parkstraat 21
3900 Overpelt
Telefoon:011/80 94 02
Fax:011/80 94 03


De Pagadder

Adres:Pastoor Bungenerslaan 14-1
3930 Hamont-Achel
Telefoon:011/44 50 40
Fax:011/44 72 37


De Pagader

Adres:Collegestraat 12
3930 Hamont-Achel
Telefoon:011/44 50 40
Fax:011/44 72 37


De Speelvogel

Adres:Don Boscostraat 8
3940 Hechtel
Telefoon:011/73 40 37
Fax:011/73 01 54


De Speelvogel

Adres:Sint Jozefstraat 5
3940 Eksel
Telefoon:011/73 40 37
Fax:011/3 01 54


Kinderclub

Adres:Frans Van Hamstraat 5-7
3920 Lommel
Telefoon:011/55 29 92


Pagadder

Adres:Hoekstraat 2
3670 Meeuwen-Gruitrode
Telefoon:011/79 93 18
Fax:011/79 38 86


Plons

Adres:Kloosterstraat 3
3990 Peer
Telefoon:011/63 58 43
Fax:011/63 39 49


Plons

Adres:Molenstraat 2
3990 Peer
Telefoon:011/63 58 43
Fax:011/63 39 49


Plons

Adres:Tichelovenstraat 2
3990 Peer
Telefoon:011/6358 43
Fax:011/63 39 49


Plons

Adres:Meeuwerkiezel 113
3990 Peer
Telefoon:011/63 58 43
Fax:011/63 39 49


Plons

Adres:Dorpsstraat 19
3990 Peer
Telefoon:011/63 58 43
Fax:011/63 39 49


Robbedoes

Adres:Jaak Tassetstraat 20
3910 Neerpelt
Telefoon:011/66 39 50


Robbedoes

Adres:Dorpsstraat 35A
3910 Neerpelt
Telefoon:011/66 39 50


Robbedoes

Adres:Herent 122
3910 Neerpelt
Telefoon:011/66 39 50


Robbedoes

Adres:Haagdoornstraat 69
3910 Neerpelt
Telefoon:011/66 39 50


Robbedoes

Adres:Grote Heide 14
3910 Neerpelt
Telefoon:011/66 39 50


Scoby-Doo

Adres:Dorpsstraat 2
3950 Bocholt
Telefoon:011/44 64 53
Fax:011/44 02 71


Scooby-Doo

Adres:Kaulillerdorp 41A
3950 Bocholt
Telefoon:011/44 64 53
Fax:011/44 02 71


't Ravotterke

Adres:Bemvaartstraat z/n
3900 Overpelt
Telefoon:011/81 52 89
Fax:011/80 94 03


't Ravotterke

Adres:Breugelweg 200
3900 Overpelt
Telefoon:011/8152 89
Fax:011/80 94 03


Kinderopvang (tot 3 jaar)
Duimelot

Adres:Marktplein 14-2
3910 Neerpelt
Telefoon:011/64 95 25


Het Harlekijntje

Adres:Maggenstraat 10
3670 Meeuwen-Gruitrode
Telefoon:011/85 58 75


Kinderkribbe 'T Wiekersnestje

Adres:Sint-Jacobstraat z/n
3960 Bree
Telefoon:089/47 13 80


Kinderkribbe Karbonkeltje

Adres:Slagmolenstraat 13
3900 Overpelt
Telefoon:011/64 24 80


Kinderkribbe Ter Duinen

Adres:Duinenstraat 15
3920 Lommel
Telefoon:011/54 17 89


Miep & Lies

Adres:Kapelstraat 2
3930 Hamont-Achel
Telefoon:011/44 10 74


Pinnochio

Adres:J.H. Leynenstraat 2
3990 Peer
Telefoon:011/66 75 66


Ukkepuk

Adres:Lindestraat 36
3910 Neerpelt


OCMW
OCMW Bocholt

Adres:Nevenplein 1
3950 Bocholt
Telefoon:011/44 02 70
Fax:011/44 16 47
Email:mathieu.vandersanden@publilink.be


OCMW Bree

Adres:Rode Kruislaan 40
3960 Bree
Telefoon:089/47 31 36
Fax:089/47 30 66
Email:carlo.engelen@bree.be


OCMW Hamont-Achel
Voorzitter: Willy Mertens

Adres:Michielsplein 1
3930 Hamont-Achel
Telefoon:011/80 55 50
Fax:011/80 55 59
Email:info@ocmwhamontachel.be


OCMW Hechtel-Eksel

Adres:Don Boscostraat 8C
3940 Hechtel-Eksel
Telefoon:011/73 01 30
Fax:011/73 01 31
Email:johan.crijns@ocmwhechtel-eksel.be


OCMW Lommel

Adres:Hertog Janplein 1
3920 Lommel
Telefoon:011/55 01 70
Fax:011/399 767
Email:frans.ieven@publilink.be


OCMW Meeuwen-Gruitrode

Adres:Kapelanijstraat 5
3670 Meeuwen-Gruitrode
Telefoon:011/79 27 15
Fax:011/79 38 86
Email:patrick.bosmans@meeuwen-gruitrode.be
Website:www.ocmwmeeuwen-gruitrode.be


OCMW Neerpelt

Adres:Kerkstraat 10
3910 Neerpelt
Telefoon:011/64 56 80
Fax:011/64 04 63
Email:carla.wouters@ocmwneerpelt.be


OCMW Overpelt

Adres:Dorpsstraat 128
3900 Overpelt
Telefoon:011/80 94 02
Fax:011/80 94 03
Email:gerard_agten@publilink.be


OCMW Peer

Adres:Burgemeester Dupontplein 3
3990 Peer
Telefoon:011/61 01 10
Fax:011/61 01 18
Email:wim.bullen@peer.be


Welzijnsregio Noord-Limburg

Per adres:Vereniging van OCMW's
Adres:Kerkstraat 7
3910 Neerpelt
Telefoon:011/80 16 67
Fax:011/80 18 29
Email:guido@welzijnsregio.be
Website:www.welzijnsregio.be


Opbouwwerk
Opbouwwerk Balendijk West

Adres:Kievitpad 21
3920 Lommel
Telefoon:011/54 41 08
Fax:011/54 64 34


Opbouwwerk Noord-Limburg

Adres:Kerkstraat 3
3910 Neerpelt
Telefoon:011/79 02 80
Fax:011/79 02 81
Email:noordlimburg@opbouwwerk.be
Website:www.opbouwwerk.noordlimburg.be


Sociale huisvesting
Kempisch Tehuis cv

Adres:Ringlaan 20
3530 Houthalen-Helchteren
Telefoon:011/81 07 00


Sociale tewerkstelling/werkervaring
STC Sociale Tewerkstelling De Biehal
Voorzitter: Eric Bogers Directeur

Adres:Balendijk 76
3920 Lommel
Telefoon: 011 79 03 90
Fax:011 55 38 20
Email:info@debiehalstc.be
Website:www.debiehalstc.be


Laatste nieuws
Persberichten
Website in de kijker
Bezoek de website van Dansclub Lida Neerpelt.
Een fout adres of een dode link gevonden? Laat het ons weten! Op die manier blijft onze website steeds up to date.